سلام درحالی ک شکایت شاکی پرونده رو گرفتم چرااین  پیام واسم اومده؟؟؟شکوائیه ارسالی شماره...ارسال ازطریق  سامانه  خدمات قضایی به شعب دون دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اشتهارد ارجاع باشماره پرون...
عرفان

سلام درحالی ک شکایت شاکی پرونده رو گرفتم چرااین پیام واسم اومده؟؟؟شکوائیه ارسالی شماره...ارسال ازطریق سامانه خدمات قضایی به شعب دون دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اشتهارد ارجاع باشماره پرونده ...ورمزشخصی ثبت گردید.

2 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 3 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...