خانم....پرونده شما به شماره 
9909985188 و شماره بایگانی 
به شعبه102 کیفری دو - قوچان ارجاع شد
یعنی چی
ویدا

خانم....پرونده شما به شماره 9909985188 و شماره بایگانی به شعبه102 کیفری دو - قوچان ارجاع شد یعنی چی

1 هفته پیش
1 پاسخ 1 نظر 11 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال

وکیل پایه یک دادگستریسلام دادخواه محترم پرونده شما پس از طی مراحل تحقیقات مقدماتی و پس از سپری شدن مراحل قانونی جهت رسیدگی به شعبه ۱۰۲کیفری ۲ ارجاع شده است

1399-04-09 15:26:07
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر
بایگانی زده .پس چیه

1399-04-09 15:57:59

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...