سلام.مهریه من نصف خانه و114سکه است که 15سال پیش به مبلغ15میلیون تومان قیمت خورد اول اینکه همسرم میتواند به جای نصف خانه ای که در شهر دارد نصف خانه ای که در روستا دارد را با114سکه را به من بدهد؟دوم با...

سلام.مهریه من نصف خانه و114سکه است که 15سال پیش به مبلغ15میلیون تومان قیمت خورد اول اینکه همسرم میتواند به جای نصف خانه ای که در شهر دارد نصف خانه ای که در روستا دارد را با114سکه را به من بدهد؟دوم با اینکه در هیچ دفتر خانه ای یا حتی به طور دستی هیچ چیز به نامم نکرده است ایا در صورت فوت همسرم پسر بزرگم میتواند مرا از خانه بیرون کندیا همان سند ازدواج برای ثابت کردن این که نصف خانه مهریه ام هست کافیست وپسرم نمیتواند چنین کاری کند؟سوم اگردرخواست مهریه ام را بدهم در صورت نخواستن طلاق وماندن در خانه شوهر،همسرم میتواند مرا طلاق بدهد یا اجازه ازدواج مجدد از دادگاه بگیرد؟چهارم درصورت ندادن اجازه ازدواج مجدد از طرف دادگاه به همسرم اگر همسرم بدون اجازه ازدواج مجدد کند ایا میتوانم طلاق بگیرم؟پنجم ایا از نظر قانونی شوهرم میتواند مرا از دیدن خانواده ام محروم کند یا بعد از طلاق اگر حضانت بچه هایم با او شد میتواند مرا از دیدن بچه هایم محروم کندیا بچه هایم را از شهر یا کشور خارج کند؟ممنون

3 هفته پیش
1 پاسخ 1 نظر 7 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالفائقه مروی
فائقه مروی

وکیل پایه یک دادگستریباسلام درخواست شمامبنی برمطالبه مهریه منافاتی بادادخواست طلاق ازسوی زوج نداردودرهرحال ایشان بایستی حقوق مالی ناشی اززوجیت (مهریه نفقه و...)راپرداخت نماید.چنانچه همسرتان بدون مجوزدادگاه یارضایت شمامبادرت به ازدواج مجددنمایدمیتوانیدجهت طلاق( گواهی عدم امکان سازش بموجب تخلف زوج ازشروط ضمن العقدسندنکاحیه) اقدام نمایید.خیرایشان نمیتواندشماراازملاقات خانواده وفرزندانتان منع نماید

1399-05-04 19:14:43
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...