سلام.یک خانمی که میگفت مطلقه است تو خیابون منو سوار کرد و برد به منزل شخصی و گفت پسرم برات ماشین میخرم به شرط اینکه یک سال هرزمان خواستم نیازمو برطرف کنی و رابطه داشته باشیم الان یک سال تمام شد میگه ی...

سلام.یک خانمی که میگفت مطلقه است تو خیابون منو سوار کرد و برد به منزل شخصی و گفت پسرم برات ماشین میخرم به شرط اینکه یک سال هرزمان خواستم نیازمو برطرف کنی و رابطه داشته باشیم الان یک سال تمام شد میگه یک سال دیگه سن قانونی رسیدی و گواهینامه گرفتی میخرم برات اصرار که کردم رفت یک پیکان برام خرید اون هم دربه داغون.منو مسخره کرد من پیکان میخام چیکار.میگه من بهت گفتم ماشین نه چه ماشینی و پیکان هم ماشینه.الان اعصابم رو خراب کرد میتونم شکایت کنم حالشو بگیرم؟ یک سال تمام ازم استفاده کرد نامرد

2 سال پیش
1 پاسخ 0 نظر 7 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...