مطالبه دستمزدکارگرازصاحبکار.مرجع‌صالح به رسیدگی دادگاههای عمومی است یاشوراهای حل اختلاف(میزان خواسته ۲۰میلیون)

مطالبه دستمزدکارگرازصاحبکار.مرجع‌صالح به رسیدگی دادگاههای عمومی است یاشوراهای حل اختلاف(میزان خواسته ۲۰میلیون)

1 سال پیش
1 پاسخ 1 نظر 23 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...