مطالبه دستمزدکارگرازصاحبکار.مرجع‌صالح به رسیدگی دادگاههای عمومی است یاشوراهای حل اختلاف(میزان خواسته ۲۰میلیون)

مطالبه دستمزدکارگرازصاحبکار.مرجع‌صالح به رسیدگی دادگاههای عمومی است یاشوراهای حل اختلاف(میزان خواسته ۲۰میلیون)

10 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 15 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...