سلام
پیمانکارغذا هستم چند ماهی هست مطالبات شرکت را دریافت نکرده ام تکلیف شرکت نسبت به ادامه قرارداد چیست.

سلام پیمانکارغذا هستم چند ماهی هست مطالبات شرکت را دریافت نکرده ام تکلیف شرکت نسبت به ادامه قرارداد چیست.

5 ماه پیش
2 پاسخ 2 نظر 7 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالویدا نجفی
ویدا نجفی

کارآموز وکالتبا سلام
یک اظهار نامه مبنی بر وصول مطالبات به شرکت مورد نظر ارسال کنید و در مدت مشخصی از شرکت بخواهید نسبت به تسویه اقدام نماید؛
اگر شرکت در موعد مشخص به تعهد خود عمل نکرد دادخواست ثبت کنید.

1399-06-15 11:02:41
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر
حسین شکریان
حسین شکریان

وکیل پایه یک دادگستریشما می بایست اظهارنامه رسمی برای شرکت ارسال کنید و در آن بصراحت اعلام نمایید که درصورت عدم انجام تعهدات مالی شرکت شما نیز اجرای تعهدات خویش را لغو نموده و در مراجع صالح قضایی نسبت به مطالبه حقوق مالی خویش بر ذمه شرکت هست اقدام می نمایید.
فرجه ده روزه به مدیر شرکت بدهید و در صورت عدم اقدام شرکت شما نیز برابر اظهارنامه اقدام نمایید

1399-06-15 13:25:37
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...