من به شخصی مبلغی پول بایدپرداخت مینمودم ویک مبلغ جزئی مانده بود که قرارشد۱۵روز بدپرداخت بشه بازم توسط خوداین شخص با دریافت پول خیلی توهین به هویت وشخصین من شده ومن از ایشون مدرک دال برظبط صدا دارم میت...

من به شخصی مبلغی پول بایدپرداخت مینمودم ویک مبلغ جزئی مانده بود که قرارشد۱۵روز بدپرداخت بشه بازم توسط خوداین شخص با دریافت پول خیلی توهین به هویت وشخصین من شده ومن از ایشون مدرک دال برظبط صدا دارم میتونم بخاطرتهمت از ایشان شکایت کنم با مدرک صدا

2 هفته پیش
1 پاسخ 1 نظر 5 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالویدا نجفی
ویدا نجفی

کارآموز وکالتبا سلام
اگر بجز صدای ضبط شده ادله دیگری دارید میتوانید شکایت کنید
صدای ضبط شده چون به صورت عیر قانونی بوده جز ادله و اماره قضایی محسوب نمیشود.البته این به نظر دادگاه بستگی دارد اما در رویه صدای ضبط شده بدون رضایت و اطلاع طرف مقابل جزو اماره محسوب نمیگردد.

1399-06-23 13:29:11
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...