سلام.خانم بنده باکره نیستند و در دوران عقد هستیم و بعد از یک سال شکایت ترک انفاق کرده اند و من هم دادخواست تمکین مطرح کردم از انجایی که شکایت ترک انفاق شرط اصلیش تمکین خانمه من اگر ثابت کنم که ایشان د...

سلام.خانم بنده باکره نیستند و در دوران عقد هستیم و بعد از یک سال شکایت ترک انفاق کرده اند و من هم دادخواست تمکین مطرح کردم از انجایی که شکایت ترک انفاق شرط اصلیش تمکین خانمه من اگر ثابت کنم که ایشان در این یک سال تمکینی نداشته اند برای من منع تقیب صادر میشود یا قرار جلب دادرسی؟

4 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 18 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالویدا نجفی
ویدا نجفی

کارآموز وکالتبا سلام
شما برای اثبات عدم تمکین زوجه باید شرایط زندگی و تمکین را مهیا کرده باشید؛ اگر شما منزل مسکونی و وسایل آن را تهیه نکرده باشید دعوی شما رد میشود.

1399-06-24 21:10:27
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...