سلام وقتی مرددرخواست طلاق می‌دهد ایازن باید طی دادخواستی جداگانه حق وحقوق قانونی خودراازقبیل مهریه نفقه معوقه وحال اجرت المثل راقبل ازصدورحکم بدوی ازقاضی درخواست کند؟ یاخودقاضی به همه این اموردرصدوررا...

سلام وقتی مرددرخواست طلاق می‌دهد ایازن باید طی دادخواستی جداگانه حق وحقوق قانونی خودراازقبیل مهریه نفقه معوقه وحال اجرت المثل راقبل ازصدورحکم بدوی ازقاضی درخواست کند؟ یاخودقاضی به همه این اموردرصدوررای خود رسیدگی می کند؟

4 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 4 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...