سلام واحترام تشکر بابت سایت خوب شما من در یک شرکت در سال 91 مشغول به کار به عنوان کارشناس بودم، منتهی کد بیمه من را برای اینکه کم واریز نمایند از کارگاه کارگری با عنوان کارمند امور امور عموی واریز کرد...

سلام واحترام تشکر بابت سایت خوب شما من در یک شرکت در سال 91 مشغول به کار به عنوان کارشناس بودم، منتهی کد بیمه من را برای اینکه کم واریز نمایند از کارگاه کارگری با عنوان کارمند امور امور عموی واریز کردن تا حداقل حق بیمه واریز بشود در حالی که من در امور سهام شرکت به عنوان کارشناس مالی مشغول بودم متاسفانه طی یه حادثه در سال 93 از کار افتاده شدم منتهی به دلیل واریز حداقل بیمه از طرف کار فرما حدا اقل حقوق کارگری به من تعلق گرفته است که میتوانست با واریز حق بیمه درست به عنوان کارشناس مالی بیشتر باشد آیا میتوانم از کار فرما شکایت کنم و غرامت یا حق بیمه را گرفته و به حقوق مستمری اضافه نمایم ؟ مدارک مثبته دلیل بر ادعا نامه- ورود و خروج الکترونیک - نامه که به عنوان کارشناس امور سهام بودم و همکاران دیگر موجود است

4 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 3 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...