با سلام  آیا بنده باوجود دوری از پدرومادر و فوت مادر و مطلع بودن زایمان بودن مسلمانان مادرم که پدرم قبلا آنرا بوسیله قولنامه رسمی کد رهگیری داروبنام مادرم کرده تاکنون درمیاورند ناکام قولنامه کد رهگیری...

با سلام آیا بنده باوجود دوری از پدرومادر و فوت مادر و مطلع بودن زایمان بودن مسلمانان مادرم که پدرم قبلا آنرا بوسیله قولنامه رسمی کد رهگیری داروبنام مادرم کرده تاکنون درمیاورند ناکام قولنامه کد رهگیری را باطل کند کارناوال آمریکایی مبشودجداشوددراموال پدرم شود ممنون میشوم اگچهارشنبهنمای سازوکار بنده میشوم ف ماسیداسید.

1 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 1 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...