یک شخصی ازمن شکایت کرده که ادعا میکنه باهمسرش بودم ومدرکش فقط چتهای تلگرام است وگفته خودش میگه شما دوتا ویس دادید ومن آن ویس رادارم همین

یک شخصی ازمن شکایت کرده که ادعا میکنه باهمسرش بودم ومدرکش فقط چتهای تلگرام است وگفته خودش میگه شما دوتا ویس دادید ومن آن ویس رادارم همین

1 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 2 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...