سلام وقت بخیر.امروز این پیام برام اومده منظورشون چیه.دادخواست شماره ...... ارسالی از طریق سامانه خدمات قضائی به شعبه ... دادگاه کیفری .. مجتمع قضایی دادگاه های کیفری شهرستان  (جزایی سابق) ارجاع و با ش...

سلام وقت بخیر.امروز این پیام برام اومده منظورشون چیه.دادخواست شماره ...... ارسالی از طریق سامانه خدمات قضائی به شعبه ... دادگاه کیفری .. مجتمع قضایی دادگاه های کیفری شهرستان (جزایی سابق) ارجاع و با شماره پرونده و رمز شخصی ....ثبت گردید.مگه میشه پرونده بدون اینکه اول ب دادسرا بره مستقیما بره کیفری؟

4 سال پیش
1 پاسخ 0 نظر 228 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالحسن حکمتی تبار
حسن حکمتی تبار

کارآموز وکالتسلام بله امکان داره ّدر برخی جرایم مثل جرایم تعزیری درجه 7 و8 ، جرایم اطفال و نوجوانان ، جرایم منافی عفت پرونده مسیر دادسرار روطی نمیکنه و مستقیم ب دادگاه صالح ارجاع میشه

1399-07-02 16:42:56
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...