سلام زمانیکه مهریه ازطریق اجرای ثبت اجراگذاشته ش مبلغ سکه کمتربود واقدانات ثبت بجایی نرسید الان اگربخواهیم ازطریق دادگاه مهریه را درخواست کنیم نرخ سکه به نرخ روزحساب می شود یابه همان مبلغی که اجراگذاش...

سلام زمانیکه مهریه ازطریق اجرای ثبت اجراگذاشته ش مبلغ سکه کمتربود واقدانات ثبت بجایی نرسید الان اگربخواهیم ازطریق دادگاه مهریه را درخواست کنیم نرخ سکه به نرخ روزحساب می شود یابه همان مبلغی که اجراگذاشته شده بود؟ ولی دراجرای ثبت مالی پیدانشد

3 سال پیش
1 پاسخ 0 نظر 172 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالمهدی فدائی
مهدی فدائی

کارآموز وکالتسلام
در هر صورت پرداخت سکه به قیمت روز خواهد بود

1399-07-03 16:51:17
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...