سلام این پیامم برای من اومده 
دادخواست شماره فلان ارسالی از طریق سامانه خدمات قضائی به شعبه فلان دادگاه عمومی حقوقی فلان ارجاع و با شماره پرونده فلان و رمز شخصی فلان ثبت گردید
من از کسی شکایت نکرده ام...

سلام این پیامم برای من اومده دادخواست شماره فلان ارسالی از طریق سامانه خدمات قضائی به شعبه فلان دادگاه عمومی حقوقی فلان ارجاع و با شماره پرونده فلان و رمز شخصی فلان ثبت گردید من از کسی شکایت نکرده ام آیا شخص دیگری از من شکایت کرده ؟

1 سال پیش
1 پاسخ 1 نظر 20 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالمحمدهادی رادفر
محمدهادی رادفر

وکیل پایه یک دادگستریبا سلام بله بطرفیت شما دادخواستی ارجاع شده است.

1399-07-08 10:44:45
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...