عرض ادب .با شکایت مبنی بر تعیین تکلیف زندگی مشترک  شوهرم اگه بگه دیگ قصد زندگی ندارم در حضور دادگاه و اگر حضور نداشته باشه در جلسه دادگاه تکلیف چ میشود

عرض ادب .با شکایت مبنی بر تعیین تکلیف زندگی مشترک شوهرم اگه بگه دیگ قصد زندگی ندارم در حضور دادگاه و اگر حضور نداشته باشه در جلسه دادگاه تکلیف چ میشود

8 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 71 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالویدا نجفی
ویدا نجفی

کارآموز وکالتبا سلام
ایشان محکوم به عدم تمکین و اگر شکایت ترک انفاق کرده باشید و دلایل شما مستدل باشد محکوم به ترک نفقه نیز میگردند، و همچنین اگر اعلام نمایند که قصد زندگی مشترک ندارم از موارد عسر و حرج زوجه محسوب میگردد و زوجه میتواند دادخواست طلاق ثبت کنند.

1399-07-13 18:52:21
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...