برای شکایت حقوقی ترک انفاق ، شاهد باید به دادگاه ببرم ، آیا من بعنوان شاکی شهود باید روی قران دست بگذارند و شهادت دهند؟

برای شکایت حقوقی ترک انفاق ، شاهد باید به دادگاه ببرم ، آیا من بعنوان شاکی شهود باید روی قران دست بگذارند و شهادت دهند؟

8 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 48 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالویدا نجفی
ویدا نجفی

کارآموز وکالتبا سلام
بله شهود در دادگاه استماع میشوند، شهادت شهود در حد استماع میباشد و هیچ درخواستی مبنی بر قسم به قران از شهود نمیشود.

1399-07-14 16:10:54
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...