سلام شکایت ترک اتفاق کیفری کردم، و همسرم به پرداخت ۳ ملیون ملزم شده، چرا حبس براش نیومده؟
۳ ملیون رو باید بده من یا بده به دولت

سلام شکایت ترک اتفاق کیفری کردم، و همسرم به پرداخت ۳ ملیون ملزم شده، چرا حبس براش نیومده؟ ۳ ملیون رو باید بده من یا بده به دولت

1 سال پیش
1 پاسخ 1 نظر 17 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالسید سجاد رزاقی موسوی
سید سجاد رزاقی موسوی

کارآموز وکالتسلام 3میلیون به شما تعلق خواهد گرفت. دادخواست حقوقی نفقه هم مطرح نمایید.

1399-07-22 14:33:43
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...