سلام.اگر به ترک انفاق محکوم بشم دارای سابقه کیفری میشوم؟ اگر جواب مثبت است تا چه مدت میتوانم سابقه را از بین ببرم؟

سلام.اگر به ترک انفاق محکوم بشم دارای سابقه کیفری میشوم؟ اگر جواب مثبت است تا چه مدت میتوانم سابقه را از بین ببرم؟

2 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 2 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...