سلام.زوجه در منزل مشترک زندگی میکرد طی یک بحثی ایشان را از منزل بیرون کردم و بعد ۲۰روز رفته شکایت ترک انفاق کرده حال سوالم این که
استشهادیه تهیه کردم مبنی بر این که در زمانی که خانم در منزلم زندگی میک...

سلام.زوجه در منزل مشترک زندگی میکرد طی یک بحثی ایشان را از منزل بیرون کردم و بعد ۲۰روز رفته شکایت ترک انفاق کرده حال سوالم این که استشهادیه تهیه کردم مبنی بر این که در زمانی که خانم در منزلم زندگی میکرد تمام امکانات فراهم بود و ۵ روز بعد بیرون کردن با اظهار نامه ایشان را دعوت به برگشتن کردم و استشهادیه مبنی بر نیامدن زوجه دریافت کردم با همه این تفاسیر بنده به ترک انفاق محکوم میشم؟

2 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 10 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...