سلام اگر خانمی رحم اجارهای باشد به شرط حق طلاق بامرد میتواندچگونه طلاق بگیرد ودرموردمهریه وبچه چکارمیتواند بکند

سلام اگر خانمی رحم اجارهای باشد به شرط حق طلاق بامرد میتواندچگونه طلاق بگیرد ودرموردمهریه وبچه چکارمیتواند بکند

2 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 5 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...