نحوه تقسیم درامد و سود و زیان در شرایطی که یک طرف سرمایه گذار است و طرف دیگر ایده و اجرا میباشد به چه صورت خواهد بود؟

نحوه تقسیم درامد و سود و زیان در شرایطی که یک طرف سرمایه گذار است و طرف دیگر ایده و اجرا میباشد به چه صورت خواهد بود؟

5 سال پیش
0 پاسخ 1 نظر 856 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال

پاسخ به سوال شما مستلزم پاسخگویی به چند سوال توسط شماست:
۱.سرمایه گذار در چه مقطع زمانی وارد کسب و کار شده است؟
۲. ارزش آورده سایر هم بنیان گذاران به چه میزان است؟

برای فهم بهتر مطلب مثالی می زنیم:
فرض کنیم آقای الف برنامه نویس و خانم ب گرافیست و آقای ج مدیر پروژه و دیجیتال مارکتر و آقای د سرمایه گذار استارتاپ گچ پژ هستند.
هیچ کدام از هم بنیان گذاران تا زمان رسیدن به نقطه سر به سر از موجودی نقدی استارتاپ برداشتی نمی کنند.
آورده نقدی سرمایه گذار صرف هزینه های دفتری و بازاریابی می شود.
اعضای تیم فرض کرده اند که کسب و کار ظرف کمتر از یک سال به نقطه سربه سر می رسند و همگی توافق کرده اند مجموع کار تمام وقت همه هم بنیان گذاران برای مدت یک سال، معادل آورده نقدی آقای د است.
آقای د تعهد داده که پول را در ۴ قسط پرداخت کند.
هم بنیان گذاران توافق کرده اند ارزش کار همگی شان با هم برابر است.

فرض کنیم شروع به کار فعالیت اعضا بعد از توافق کامل و با هم بوده است.


توزیع سود بین اعضای تیم با چنین فرضیاتی با نسبت برابر خواهد بود.

توصیه می کنم با ثبت درخواست اختصاصی از مشاوره تخصصی وکلای متخصص استفاده نمایید.

1398-03-30 07:00:19

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...