اینجانب به مدت حدود 10 سال در یک شرکت با قرارداد موقت 6 ماه مشغول به کار بوده ام در  سال اخر قرارداد امضا شده هم ندارم
ملغ قرارداد های امضا شده بنده نزدیک به پایه حقوق وزارت کار بوده ولی توافق صورت گر...

اینجانب به مدت حدود 10 سال در یک شرکت با قرارداد موقت 6 ماه مشغول به کار بوده ام در سال اخر قرارداد امضا شده هم ندارم ملغ قرارداد های امضا شده بنده نزدیک به پایه حقوق وزارت کار بوده ولی توافق صورت گرفته و حقوق واریز شده به حساب بنده بیش از دو برابر حقوق پایه بوده است. (داخل متن قرارداد هیچ اشاره ای به اضافه پرداختی از جمله حق ماموریت .... نشده است) با توجه به اینکه بیمه بنده نیز بر اساس حداقل حقوق رد شده است ایا میتوانم از کارفرمای خود شکایت کنم و حق بیمه پرداختی خود را اصلاح کنم و سنوات که هنوز دریافت نکرده ام را بر اساس واقعیت دریافت کنم؟ فقط سه سال اول با من تسویه شده و سنواتم بر اساس پاهیه حقوق پرداخت شده عیدی نیز هر سال بر اساس پایه حقوق به بنده پداخت شده است در حال حاظر چند مه است که به اختیار خود از ان شرکت بیرون امده و در شرکت دیگری مشغول میباشم با سپاس

2 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 2 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...