زنم مهریه اش روگذاشته به اجرامی گویددوست ندارم ولی من خیلی دوستش دارم نمی خوام طلاق بدهم مهریه اش راباتقسیط پرداخت می کنم ولی می خوام طلاق ندهم زند گی کنم

زنم مهریه اش روگذاشته به اجرامی گویددوست ندارم ولی من خیلی دوستش دارم نمی خوام طلاق بدهم مهریه اش راباتقسیط پرداخت می کنم ولی می خوام طلاق ندهم زند گی کنم

7 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 4 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...