سلام
وقت عالی بخیر

آیا کارفرما در صورت نبود قرارداد بدون اطلاع قبلی حق اخراج نیرو را دارد؟
برای اخراج نیرو طبق قوانین باید چ مدت قبل از فسخ همکاری ب نیرو اعلام کرد؟

سلام وقت عالی بخیر آیا کارفرما در صورت نبود قرارداد بدون اطلاع قبلی حق اخراج نیرو را دارد؟ برای اخراج نیرو طبق قوانین باید چ مدت قبل از فسخ همکاری ب نیرو اعلام کرد؟

1 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 5 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...