ببخشید خانم خانی شرمنده اگه طبق بند ۱۲ عقد نامه زوجه وکالت در طلاق داشته باشد تمام حق و حقوق زوجه مهریه و نفقه و اجرت المثل و نحله شامل حال زوجه میشود؟؟؟؟ که مطالبه کند؟؟ با سپاس فراوان از پاسخگویی شم...

ببخشید خانم خانی شرمنده اگه طبق بند ۱۲ عقد نامه زوجه وکالت در طلاق داشته باشد تمام حق و حقوق زوجه مهریه و نفقه و اجرت المثل و نحله شامل حال زوجه میشود؟؟؟؟ که مطالبه کند؟؟ با سپاس فراوان از پاسخگویی شما

8 ماه پیش
2 پاسخ 2 نظر 26 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالآزیتا کارگر دیزجی
آزیتا کارگر دیزجی

کارآموز وکالتبا سلام تمام حق و حقوق شامل نفقه و مهریه شامل حامل زوجه نمی شود در مورد اجرت المثل هم در صورتی که کارهایی که انجام داده اید تبرعی نباشد و درخواست طلاق با زوج باشد نه با زوجه به شما تعلق میگیرد.

1399-10-20 00:36:38
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر
راضیه خانی
راضیه خانی

کارآموز وکالتدرود . چنانچه زوجه با استفاده از وکالت خود را مطلقه نماید مستحق دریافت مهریه و نفقه معوقه و جاریه تا پایان زمان عده میشود .. اجرت المثل و نحله در صورتی است که طلاق به درخواست زوج صورت گیرد.

1399-10-20 14:30:32
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...