درمورد سوال قبلیم همسرم پیش خانوادم گف ک ابان پارسال طلاقش دادم ولی حتی راضی نشد ک توافقی جداشیم. توروخدا کمکم کنین من توانایی مالی برای گرفتن وکیل ندارم

درمورد سوال قبلیم همسرم پیش خانوادم گف ک ابان پارسال طلاقش دادم ولی حتی راضی نشد ک توافقی جداشیم. توروخدا کمکم کنین من توانایی مالی برای گرفتن وکیل ندارم

2 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 4 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...