سلام بنده از سال1375ِ.10.20لغایت1380.02.20در کارگاه سد ونیروگاه کارون 3شرکت سابیر واقع در خوزستان ایذه مشغول به کار درحرفه های قالب بندی به مدت حدود3ماه ومابقی راننده دامپترک در تونل انحراف وتخلیه بار...

سلام بنده از سال1375ِ.10.20لغایت1380.02.20در کارگاه سد ونیروگاه کارون 3شرکت سابیر واقع در خوزستان ایذه مشغول به کار درحرفه های قالب بندی به مدت حدود3ماه ومابقی راننده دامپترک در تونل انحراف وتخلیه بار در تونل مغار نیروگاه بودم از کجا وبه جه صورت باید برای سابقه مشاغل سخت وزیان اور پیگیری کنم که به سابقه بنده اضافه گردد

9 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 12 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالنگار پایدار اردکانی
نگار پایدار اردکانی

کارشناس ارشد حقوقبا سلام
درخواست دریافت سختی کار خود را به انضمام مدارک و مستندات در سایت https://sakht.mcls.gov.irبارگذاری نموده و مراحل ثبت نام غیرحضوری خود را طی کنید.نتیجه آرائ کمیته های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به سختی کار متعاقبا از طریق همین سامانه و ارسال پیامک،اطلاع رسانی خواهد شد.
موید باشید.

1399-10-22 10:08:35
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...