سلام شوهرم دادخواست طلاق داده والان که نزدیک حکم بدوی دادگاه است ومتوجه شده من اعتراض میزنم رفته پیش دادستان وکلی تهمت زده به من مبنی براینکه بخوادمن روفردی روانی نشون بده ودستورقضایی گرفته ببره 123 ت...

سلام شوهرم دادخواست طلاق داده والان که نزدیک حکم بدوی دادگاه است ومتوجه شده من اعتراض میزنم رفته پیش دادستان وکلی تهمت زده به من مبنی براینکه بخوادمن روفردی روانی نشون بده ودستورقضایی گرفته ببره 123 تابرم پیش روانپزشک تابه هر سیله مدرکی پرونده ای درست کنه برای من تابستونه تاحضانت بچه موبگیره چون میدونه بچه دختربعدهفت سال فقط دوسال پیش پدرهست وبعدمی تونه خودش تصمیم بگیره خیلی ازتهمتهاش به عذابم چکارکنم؟ 123 میگه اگه نری یعنی قبول داری تهمت‌های شوهرت رواگه نی شه راهنماییم کنید چه کاری به صلاحه من وبچه مه؟

5 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 4 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...