سلام اگرمرددادخوایت طلاق داده باشد وبعد نزدیک حکم دادگاه بودپیش دادستان  باکلی تهمت زدن به زن دستورقضایی بگیرد تاازطریق 123 زن رامجبوربه رفتن پیش روانپزشک کندتابدبن وسیله  مدرکی علیه زن درست کندتا  بت...

سلام اگرمرددادخوایت طلاق داده باشد وبعد نزدیک حکم دادگاه بودپیش دادستان باکلی تهمت زدن به زن دستورقضایی بگیرد تاازطریق 123 زن رامجبوربه رفتن پیش روانپزشک کندتابدبن وسیله مدرکی علیه زن درست کندتا بتواند حق وحقوق زن رابخورد وبچه راازاوبگیرد ایا زن بایدبرود طبق دستورقضایی یااگرنرود مسئله ای پیش نمی آید اگرمی شودراهنماییم کنیدکه کارکنم که به صلاحم باشه

5 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 2 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...