با سلام اگر با وجود درج حق انتقال به غیر در مبایعه نامه آپارتمان،در صورت عدم همکاری فروشنده و ندادن کلید یا بازدید چه باید کرد؟

با سلام اگر با وجود درج حق انتقال به غیر در مبایعه نامه آپارتمان،در صورت عدم همکاری فروشنده و ندادن کلید یا بازدید چه باید کرد؟

2 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 3 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...