عدم تمکینمو گرفته شوهرم میخوام بدونم وقتی خونه بودم دعوا کردیم گازو داشت باز میکرد که خفه بشیم من خواهش کردم این کارو نکنه من فرداش زدم بیرون از خونه.وجلوی محله کارم اومد خواهش کرد برگردم زمانی که جوا...

عدم تمکینمو گرفته شوهرم میخوام بدونم وقتی خونه بودم دعوا کردیم گازو داشت باز میکرد که خفه بشیم من خواهش کردم این کارو نکنه من فرداش زدم بیرون از خونه.وجلوی محله کارم اومد خواهش کرد برگردم زمانی که جواب رد دادم گفت اسیدمیپاشم حالا شکایت کیفری بخاطره تهدیدش کردم میتونم کاری کنم عدم تمکینم رد بشه

3 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 19 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالویدا نجفی
ویدا نجفی

کارآموز وکالتبا سلام
در صورت اثبات عسر و حرج و نداشتن امنیت جانی در منزل زوج امکان پذیر است.

1399-11-14 16:37:56
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...