با سلام
در قراردادی خصوصی دو نفر حکم انتخاب شده، بکی از حکم برادر طرف اول قرارداد است، حکم مورد نظر بعد از ۹ ماه که قراربوذه نظر داده اند و اصلا موارد ارایه شده توسط طرف دوم را در نظر خود ارایه نکرده...
ناشناس

با سلام در قراردادی خصوصی دو نفر حکم انتخاب شده، بکی از حکم برادر طرف اول قرارداد است، حکم مورد نظر بعد از ۹ ماه که قراربوذه نظر داده اند و اصلا موارد ارایه شده توسط طرف دوم را در نظر خود ارایه نکرده اند، متاسفانه برای اعتراض من اقدام کرده ام ولی یک روز بعد از زمان فرجه قانونی ، و دادگاه رد کردو حکم قطعی داوران را بدون حق اعتراض صادر کرده، من چه راهی دارم تا اعتراضر کنم و موارد نقض حکمیت را پیگیری کنم

4 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 4 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...