پدر زن سابقم ازمن شکایت کرده که به اون بدهکارم  دادگاه رای به پرداخت داده ۸تومن دادم مونده ۴ تومن اون اعتراض زده گفته ۲۰ تومنه شاهد داره میان قسم میخورن  ولی اون برای ۱۲تومن مدرک داره بقیه اش دروغه ،...
امیرعلی

پدر زن سابقم ازمن شکایت کرده که به اون بدهکارم دادگاه رای به پرداخت داده ۸تومن دادم مونده ۴ تومن اون اعتراض زده گفته ۲۰ تومنه شاهد داره میان قسم میخورن ولی اون برای ۱۲تومن مدرک داره بقیه اش دروغه ، حالا میتونه کاری بکنه

4 ماه پیش
0 پاسخ 0 نظر 6 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...