با سلام وخسته نباشید
من یکسال وسه ماه پیش از طریق ویس مکالمه تلفنی شوهرم با یک زن متاهل متوجه شدم که سالهاست باهم رابطه دارن و به من خیانت میکند همین باعث اختلاف ودرگیری بین ما شد وبه همین دلیل اودیگر...

با سلام وخسته نباشید من یکسال وسه ماه پیش از طریق ویس مکالمه تلفنی شوهرم با یک زن متاهل متوجه شدم که سالهاست باهم رابطه دارن و به من خیانت میکند همین باعث اختلاف ودرگیری بین ما شد وبه همین دلیل اودیگر خرجی بمن نمیداد مجبورشدم مهرم را به اجراگذاشتم وبعد از 9 ماه اداره ثبت مهرم را گرفت درطول اینمدت مرتب کتک کاری وفحاشی میکرد ومیگفت مهرت هم که گرفتی اززندگیم گمشو بیرون ومن 6ماه پیش مجبور شدم بخاطر ناامنی جانی از خانه شوهرم بیرون بروم والان درخانه قدیمی مشترکمان با بچه هام ساکن هستیم که اینجاهم دیوانه وار اذیتم میکند.دو پرونده کیفری از روی گواهی پزشک قانونی که بخاطر کبودیهای بدنم و ویس فحاشی وتهدیدهایش یکماه پیش رسیدگی شد وکیفرخواست صادر شد ومحکوم به پرداخت دیه شده وتهدید به شلاق. قبل از اینکه من ازخانه اش بروم وبخاطر شکایت مطالبه نفقه من او علیه من دادخواست الزام به تمکین کردومن محکوم شدم واعتراض گذاشتم الان 25 اسفند دادگاه تجدید نظر داریم با توجه به محکومیت او دردوپرونده کیفری آیا در دادگاه تجدید نظر به نفع من رد تمکین میشود ؟؟ و با این سوابق کیفری من چگونه میتوانم ادعای عصروحرج کنم تا حق طلاق بگیرم؟؟

5 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 7 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...