سلام ماقبلا یه خواده بهمون حمله کردن دیگه بهدپروندوشکایت و رسیدگی به شکایتها حالا پیامک اومده نوشته که درمورد پرونده شماره فلان در ردیف2شعبه 101کیفری2...رای صادرشد

سلام ماقبلا یه خواده بهمون حمله کردن دیگه بهدپروندوشکایت و رسیدگی به شکایتها حالا پیامک اومده نوشته که درمورد پرونده شماره فلان در ردیف2شعبه 101کیفری2...رای صادرشد

4 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 3 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...