سلام این برا من اومده یعنی چی ؟
شکوائیه شماره 1399220391588199 ارسالی از طریق سامانه خدمات قضائی به شعبه 21 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان(مجتمع 3) ارجاع و با شماره پرونده 9909980360001...

سلام این برا من اومده یعنی چی ؟ شکوائیه شماره 1399220391588199 ارسالی از طریق سامانه خدمات قضائی به شعبه 21 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان(مجتمع 3) ارجاع و با شماره پرونده 9909980360001298 و رمز شخصی 52504 ثبت گردید

2 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 31 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالنگار پایدار اردکانی
نگار پایدار اردکانی

کارشناس ارشد حقوقباسلام
در یک پرونده،به لحاظ جزایی و کیفری،حسب مورد،شاکی یا متشاکی می باشید.به عبارت روان تر، از کسی شکایت نموده یا از شما شکایت شده و پرونده در مرحله تحقیقات در دادسرا می باشد.
با ورود به سامانه ثنا و درج شماره پرونده و رمز شخصی،از محتوای شکواییه مطلع شوید.
اوقات رسیدگی متعاقبا پیامک می گردد.
موید باشید.

1399-12-09 21:07:22
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...