سلام.شکواییه به شماره ...از طریق سامانه خدمات قضایی به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۸تهران ارجاع و با شماره پرونده.......و رمز شخصی ۳۵۱۵۱ثبت گردید.ببخشید این العان یعنی چی از من شکایتی...

سلام.شکواییه به شماره ...از طریق سامانه خدمات قضایی به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۸تهران ارجاع و با شماره پرونده.......و رمز شخصی ۳۵۱۵۱ثبت گردید.ببخشید این العان یعنی چی از من شکایتی شده یا برعکس

3 سال پیش
1 پاسخ 0 نظر 227 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالغلامرضا قربانی
غلامرضا قربانی

وکیل پایه یک دادگستریبا سلام
اگر شما شکایتی جدیدا ثبت کرده باشد طبیعتا پیام ارسالی متعلق به شکایت شما خواهد بود در غیر اینصورت علیه شما شکایتی طرح شده است

1399-12-19 05:02:20
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...