سلام علیکم حدود چهارماه است که متهم بعد از ضرب وجرح عمدی آزادانه جلوی چشمم راه می رود و بنده که شاکی پرونده هستم فقط منتظرم تا یک پیامکی از سامانه ثنا بیاید و با دلهره که حق به حقدار می رسد یا نه روند...

سلام علیکم حدود چهارماه است که متهم بعد از ضرب وجرح عمدی آزادانه جلوی چشمم راه می رود و بنده که شاکی پرونده هستم فقط منتظرم تا یک پیامکی از سامانه ثنا بیاید و با دلهره که حق به حقدار می رسد یا نه روند کار را در سامانه ثنا نگاه می کنم چند روز پیش در دادسرا قرار نهایی صادر شد و در سامانه ثنا مشاهده کردم که برای متهم بزه انتسابی محرز شده و ضرب و جرح عمدی محرز شده است و دیه را طبق قانون مجازات اسلامی تعیین کرده اند و پرونده به شعبه جزایی 1162 دادسرای قدس رفته و منتظر دستور قاضی است این هفته در جلسه رسیدگی در شعبه مذکور حاضر شدم متهم نیامده بود ! قاضی از بنده پرسید شاهدی داری که ضرب و جرح دیده باشد ؟! شاهدی را معرفی کردم متاسفانه شاهد فردای آنروز با اصرار در جلسه حاضر شد و علیرغم اینکه ضرب و جرح و خونی شدن صورتم را دیده بود درگیری را کتمان کرده و فقط به مشاهده بردن بنده توسط خانمم به داخل خانه ام بسنده کرد و قسم به قبله ای که بزیارت آن رفته یاد کرد و علیه من دروغهایی را نوشت چکار کنم کمکم کنید

2 سال پیش
0 پاسخ 0 نظر 13 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...