در جواب به{سلام.خانم من.مدت چهارساله که.تمکین نمیکند ومن ودوتا بچهامو رها کرده.من دراجرای احکام مدرس به من ابلاغ شد وراس ساعت رفتم دنبال خانمم.ولی ایشون نیامد وعدم تمکین خورد...ولی هنوز حکم نشوز صادرن...

در جواب به{سلام.خانم من.مدت چهارساله که.تمکین نمیکند ومن ودوتا بچهامو رها کرده.من دراجرای احکام مدرس به من ابلاغ شد وراس ساعت رفتم دنبال خانمم.ولی ایشون نیامد وعدم تمکین خورد...ولی هنوز حکم نشوز صادرنشده وخانم.که محکوم شده.است دوباره به اجرا رفته وگفته من تمکین میکنم ایا قاضی قبول میکنن به برگشت یا حکم نشوز میدن} شما هم به اجرای احکام بروید و بگویید زوجه مجددا به منزل نیامد اند تا حکم نشوز صادر گردد

2 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 3 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...