سلام خواهش میکنم جواب بدید.دختری۲۰ساله ام.دانشجوام و رفت و برگشت همش از پدرم میشنوم که میگه من همین دورورهام حواست باشه خودش میبرمومیارم.به دلیل نشنیدن صدای زنگ گوشیم وجواب ندادن بعد از سه بارتماس،پدر...

سلام خواهش میکنم جواب بدید.دختری۲۰ساله ام.دانشجوام و رفت و برگشت همش از پدرم میشنوم که میگه من همین دورورهام حواست باشه خودش میبرمومیارم.به دلیل نشنیدن صدای زنگ گوشیم وجواب ندادن بعد از سه بارتماس،پدرم در حالی که میدونست و دو قدم باهام فاصله داشت بهم میگه تو سابقت خرابه وتهمت میزنه(میگه که آدم سالمی نیستم ?و...وگوشیمومیگیره ومیخواد چک کنه در حالی ک بااین کار مشکلی ندارم به هر حال پدره)ولی به خاطرکاری که نکردم خیلی دارم زجر میکشم.از هر کسی که بپرسن به جونمون قسم میخورن از پاکی،آدم باخداییم.به مادرم گفتم طلاق بگیره چون زندگی پر استرسی داریم.و خود پدرم بازنهای دیگه دررابطس و فقط جا نماز ..میخوام ازخونه برم یه جای دور خسته شدم.اگه برم میتونه دادگاه شکایت کنه و برم گردونه خونه؟یا چیزی که باعث بشه باز زندگیم بدتر شه؟

2 سال پیش
0 پاسخ 0 نظر 38 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...