سلام وقتتون بخیراینجانب زوجه میباشم حدود۴سال میباشدکه عقدکرده ام وباکره هم نیستم همسرم به بهونه های مختلف منوتاالان فریب داده وحدودیکسال ونیم قبل متوجه شدم که همسرم اعتیادبه شیشه داره وهمونموقع مهریه...

سلام وقتتون بخیراینجانب زوجه میباشم حدود۴سال میباشدکه عقدکرده ام وباکره هم نیستم همسرم به بهونه های مختلف منوتاالان فریب داده وحدودیکسال ونیم قبل متوجه شدم که همسرم اعتیادبه شیشه داره وهمونموقع مهریه ونفقه ام رواجراگذاشتم وایشون توهیچ جلسه ای شرکت نکرده وتمام جلسات رای غیابی صادرشده وحکم جلب ایشون روگرفتم وبرای طلاق اقدام کردم باتوجه به بندعدم پرداخت نفقه واعتیادوجلسه داوری تشکیل شدوداورعدم سازش زندگی روتاییدکردالان برام ابلاغیه اومده که هفته بعدجلسه رسیدگی دارم به نظرتون قاضی تواین جلسه رای طلاق به من میده؟چقدرزمان میبره تاطلاق من طلاقموبگیرم؟آیامن میتونم اسم همسرموتوشناسنامه جدیدحذف کنم

3 هفته پیش
2 پاسخ 2 نظر 10 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالمریم ملک زاده
مریم ملک زاده

وکیل پایه یک دادگستریسلام دادخواه گرامی اگر دلایل کافی باشد پس از صدور رای طلاق و قطعیت حکم میتوانید به دفترخانه مراجعه و ثبت کنید

1400-01-31 23:05:24
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر
مریم ملک زاده
مریم ملک زاده

وکیل پایه یک دادگستریدر ضمن چون باکره نیستید اسم ایشان از شناسنامه حذف نمیشود

1400-01-31 23:06:47
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...