سلام وقتتون بخیراینجانب زوجه میباشم حدود۴سال میباشدکه عقدکرده ام وباکره هم نیستم همسرم به بهونه های مختلف منوتاالان فریب داده وحدودیکسال ونیم قبل متوجه شدم که همسرم اعتیادبه شیشه داره وهمونموقع مهریه...

سلام وقتتون بخیراینجانب زوجه میباشم حدود۴سال میباشدکه عقدکرده ام وباکره هم نیستم همسرم به بهونه های مختلف منوتاالان فریب داده وحدودیکسال ونیم قبل متوجه شدم که همسرم اعتیادبه شیشه داره وهمونموقع مهریه ونفقه ام رواجراگذاشتم وایشون توهیچ جلسه ای شرکت نکرده وتمام جلسات رای غیابی صادرشده وحکم جلب ایشون روگرفتم وبرای طلاق اقدام کردم باتوجه به بندعدم پرداخت نفقه واعتیادوجلسه داوری تشکیل شدوداورعدم سازش زندگی روتاییدکردالان برام ابلاغیه اومده که هفته بعدجلسه رسیدگی دارم به نظرتون قاضی تواین جلسه رای طلاق به من میده؟چقدرزمان میبره تاطلاق من طلاقموبگیرم؟آیامن میتونم اسم همسرموتوشناسنامه جدیدحذف کنم

6 ماه پیش
2 پاسخ 2 نظر 10 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...