سلام وقتتون بخیرمن برای مطالبه مهریه به دفتراسنادمراجعه کردم همسرم یه ماشین داشت تونستم اونوتوقیف کنم ومهریه من حدود114سکه میباشدمن فقطمبلغ ۱۵۰ میلیون راازدفتراسناددرخواست دادم وقیمت اتومبیل روکارشناس...

سلام وقتتون بخیرمن برای مطالبه مهریه به دفتراسنادمراجعه کردم همسرم یه ماشین داشت تونستم اونوتوقیف کنم ومهریه من حدود114سکه میباشدمن فقطمبلغ ۱۵۰ میلیون راازدفتراسناددرخواست دادم وقیمت اتومبیل روکارشناس حدود۵۰میلیون قیمت گذاری کرده حالابعدازمزایده اتومبیل من برای اینکه بقیه مهریه ام رواجرابگذارم بایدچیکارکنم؟

6 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 10 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...