سلام مندختری 17ساله هستم چهارساله ازدواج کردم همون عوایل ازدواجم ازرویه نادانی یک ماه به پسری پیام دادم ازراه دورشوهم الان سه ساله ب خاطراون اشتباهم مراکتک میزند سرزنش میکندحتی بعضی موقعه شده که کتکم...

سلام مندختری 17ساله هستم چهارساله ازدواج کردم همون عوایل ازدواجم ازرویه نادانی یک ماه به پسری پیام دادم ازراه دورشوهم الان سه ساله ب خاطراون اشتباهم مراکتک میزند سرزنش میکندحتی بعضی موقعه شده که کتکم زده کارم به بیمارستان رسیده حالا مایه دخترهشت ماهه داریم ولی اون هنوزم منونبخشیده وپیشه دخترم مراکتک میزند بچه ام ازترس گریه میکنه آیامیتوانم طلاق بگیرم ودخترم روازش بگیرم مادرم مرده هیچکسوندارم ازم حمایت کنه امامیتوانم ازدخترم خیلی خوب باعشق محبت نگهداری کنم لطفا منوراهنمایی کنید کمکم کنید شوهرم هروزباهام دعوامیکند وه میگویداگه اسم طلاق بیاری بچه روازت میگیرم من ب خاطربچم هروزبایدحرف های زشت وناسزای اونوگوش کنم وکتک بخورم خواهش میکنم کمکم کنید

6 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 8 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...