سلام. کارفرما می‌تواند بعدازامضاکردن کارگرقسمت حقوق را لاک بگیرد وتا پایان سال حتی باقرارداد جعلی بعدی پرداخت را اعمال کند.

سلام. کارفرما می‌تواند بعدازامضاکردن کارگرقسمت حقوق را لاک بگیرد وتا پایان سال حتی باقرارداد جعلی بعدی پرداخت را اعمال کند.

7 ماه پیش
1 پاسخ 1 نظر 10 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوالاسحق سویزی
اسحق سویزی

وکیل پایه یک دادگستریبا سلام اولا) جعل سند قرارداد واستفاده از جرم است وقابل پیگیر درمرجع قضایی است. ثانیا) کارفرما ملزم به رعایت و پرداخت حداقل حقوق تعیین شده از مراجع قانونی ویا قرارداد است. ودر صورت تخلف قابل رسیدگی در هیات تشخیص اداره کاراست.

1400-02-04 14:06:24
درخواست مشاوره تلفنی مشاهده رزومه وکیل عقد قرارداد هوشمند

پاسخ به نظر

سوالات مشابه
loading...