در پاسخ به{سلام 5 سال پیش عقد کردم و هنوز وارد زندگی مشترک نشدم به خاطر عدم مسئولیت پذیری آقا میخوام طلاق بگیرم ولی چون حق طلاق با من نیست از طریق نفقه اقدام کردم. ودادگاه رای پرداخت نفقه معوقه داد} ش...

در پاسخ به{سلام 5 سال پیش عقد کردم و هنوز وارد زندگی مشترک نشدم به خاطر عدم مسئولیت پذیری آقا میخوام طلاق بگیرم ولی چون حق طلاق با من نیست از طریق نفقه اقدام کردم. ودادگاه رای پرداخت نفقه معوقه داد} شما به اجرای احکام بروید و رای حکومیت زوج را به اجرا بگذارید و اگر زوج همچنان نفقه پرداخت نکرد میتوانید حکم جلب را دریافت نمایید از طرفی درخواست نفقه جاریه مطرح کنید تا دادگاه طبق نظر کارشناس برای شما نفقه تعیین کنند و اگر زوج تا 6ماه پرداخت نکرد رای طلاق برای شما صادر میشود و همچنین اگر شوهر شما نفقه پرداخت نکرد یا کم پرداخت کرد شکایت ترک انفاق مطرح کنید و محکوم به حبس شود و این ترک انفاق در ایجاد شدن حق طلاق برای شما اهمیت ویژه ایی دارد.ضمن این که اگر شما حق حبس{باکره هستید} دارید میتوانید تمکین هم نکنید و نفقه جاریه هم دریافت کنید و حتما مهریه خود را نیز مطالبه کنید.اگر سوالی هست به طور رایگان به ادرس تلگرامی rmmtn414141@ به طور رایگان مطرح کنید

1 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 4 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...