سلام... نامزد من با دوتا از داییام دعواشون شده و کارشون به دادگاه رسیده... قبل این ماجرا داییام داشتن تو خونه مامانجونم راجب نامزدم حرف میزدن و تهدید و فحاشی میکردن من صداشونو ضبط کردم.. الان اگ نامزد...

سلام... نامزد من با دوتا از داییام دعواشون شده و کارشون به دادگاه رسیده... قبل این ماجرا داییام داشتن تو خونه مامانجونم راجب نامزدم حرف میزدن و تهدید و فحاشی میکردن من صداشونو ضبط کردم.. الان اگ نامزدم این صدارو ببره دادگاه من جرمی مرتکب شدم!؟؟؟/

6 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 4 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...