سلام
درخواست طلاق دادم به دادگاه که ازشوهرم جدابشم ودرجلسه اول مدارک کلانتری ویک نامه پزشکی قانونی رو ارائه دادم به دادگاه که مربوط به ضرب شتم بود ازسوی همسرم بود که متاسفانه چندین ماه پیش شکایتم پس...

سلام درخواست طلاق دادم به دادگاه که ازشوهرم جدابشم ودرجلسه اول مدارک کلانتری ویک نامه پزشکی قانونی رو ارائه دادم به دادگاه که مربوط به ضرب شتم بود ازسوی همسرم بود که متاسفانه چندین ماه پیش شکایتم پس گرفتم بایک تعهد درکلانتری ازشوهرم وپرونده مختومه شد درحال حاضر مهریه ونفقه هم پرداخت میکنه اما میخوام از روی ضرب شتم ازش جدابشم دادگاه بهم ابلاغیه زد که شاهد بیارم وثابت کنم که همچنان کتکم میزنه و پرونده ی قبلی هم شاهدت بدن که دیدن که همسرم من کتک زده برای اثبات نامه پزشکی قانونی **درجلسه دوم متاسفانه شاهدای من که دوتا ازخواهرام بودن ویک اقا که بستگان بوددر صحبت های خودشون درچارتناقض گویی شدن باذکر ساعت درگیری وحتی روز وماه درگیری وحتی خودمم مرتکب اشتباه شدم در ذکر ساعت ضرب جرج که باصورتجلسه کلانتری مغایرت داشت وبرای ضرب جرح مستمر شوهرم مدرک قانونی ندارم جز شهادت شهودم ***چقدرمیتونم به موفقیت در طلاقم فکرکنم که بتونم طلاقم بگیرم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ درحال حاضر گفتن باید برم پزشکی قانونی ایا عدم داشتن بکارت یا داشتن بکارت تاثیری درطلاق دارد؟

1 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 6 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...