تجربه شخصی من در رابطه (سلام درخواست طلاق دادم به دادگاه که ازشوهرم جدابشم ودرجلسه اول ) به نظرم احتمال طلاق شما زیاده تجربه شخصی منه که با همین مورد طلاق گرفتم  و با کل مهریه  و محکوم به دیه شد.تازه...

تجربه شخصی من در رابطه (سلام درخواست طلاق دادم به دادگاه که ازشوهرم جدابشم ودرجلسه اول ) به نظرم احتمال طلاق شما زیاده تجربه شخصی منه که با همین مورد طلاق گرفتم و با کل مهریه و محکوم به دیه شد.تازه بعد طلاق طرف را به خاطر ترک انفاق فرستادمش زندان و الان هم تو زندانه و حتما شکایت ترک انفاق کن تا بفرستیش زندان چند روز دیگه هم حکم جلب مهریه را میزارم تو پروندش تا امید آزادی نداشته باشه

1 هفته پیش
0 پاسخ 0 نظر 6 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...