پرونده شما به شماره 917301730173017 و شماره بایگانی 9172017
به شعبه 107 کیفری دو - گیلان ارجاع شد
در صورت نیاز به حضور، ابلاغ خواهد شد

منظور از این پیام چیه؟

پرونده شما به شماره 917301730173017 و شماره بایگانی 9172017 به شعبه 107 کیفری دو - گیلان ارجاع شد در صورت نیاز به حضور، ابلاغ خواهد شد منظور از این پیام چیه؟

5 روز پیش
0 پاسخ 0 نظر 3 بازدید
نوشتن نظر ثبت سوال
سوالات مشابه
loading...